Nowe oddziały IMM

Nowe możliwości, jakie daje monitoring prasy lokalnej w dniu wydania gazet, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem dotychczasowych oraz nowych klientów. Dzięki wprowadzeniu tej usługi, Instytut Monitorowania Mediów nawiązał stałą współpracę z kilkudziesięcioma firmami. Wśród nich znalazły się m. in.: Polsat,  Radio Zet, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego, Feedback/Hill and Knowlton, Carrefour, GlaxoSmithKline Farmaceutical oraz BP Polska.

Pracownicy działów PR i agencji PR otrzymują informacje z  prasy regionalnej w dniu wydania gazet. Eliminuje to dotychczasowe, kilkudniowe opóźnienia w dostarczaniu wyników monitoringu prasy lokalnej, które powstawały z winy kolporterów. Na życzenie monitorowane są również regionalne stacje telewizyjne oraz rozgłośnie radiowe, co wcześniej, z przyczyn technicznych, było niemożliwe. Dzięki temu można uzyskać pełny obraz oddźwięku w mediach danej kampanii informacyjnej lub sytuacji kryzysowej. Ma to duże znaczenie przy ocenie skuteczności działań PR.

W pierwszym kwartale br. Instytut rozpoczął monitoring prasy lokalnej w dniu wydania gazet w Płocku, Radomiu i Białymstoku. W najbliższym czasie założone będą kolejne 2 oddziały w: Opolu i Częstochowie. Dzięki temu prasa lokalna będzie monitorowana w dniu wydania w 17 ośrodkach regionalnych (Szczecin, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Częstochowa, Kraków, Płock, Łódź, Toruń, Kielce, Radom, Rzeszów, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin) oraz w Warszawie.