Najbardziej opiniotwórcze media w październiku 2005 roku

Analiza powstała w oparciu o 4570 październikowych przekazów z prasy, radia i telewizji, w których odnotowano 5692 odniesienia do innych mediów. Najwięcej z nich dotyczyło Gazety Wyborczej, na którą powoływano się 1089 razy. Drugie miejsce zajęła Rzeczpospolita, którą cytowano 925 razy. Życie Warszawy i Fakt utrzymały trzecią i czwartą pozycję. W ścisłej czołówce znalazł się również tygodnik Wprost. Wśród rozgłośni radiowych najwyżej w rankingu uplasowało się Radio ZET, a wśród stacji telewizyjnych – TVN. Onet.pl utrzymał pozycję lidera wśród najchętniej cytowanych portali internetowych. Jednak materiały internetowe były rzadziej niż w zeszłym miesiącu przywoływane przez dziennikarzy. Dowodem jest brak mediów internetowych w pierwszej piętnastce najchętniej cytowanych mediów. W rankingu mediów najczęściej cytowanych poza przeglądami prasy również zwyciężyła Gazeta Wyborcza.

84 proc. powołań dotyczyło mediów ogólnopolskich, a pozostałe 16 proc. – lokalnych. Najwięcej cytatów z mediów lokalnych pochodziło z województwa mazowieckiego, gdzie liderem ponownie zostało Życie Warszawy.

W październiku można było zaobserwować skupienie uwagi mediów na polityce i wyborach: w kategorii temat cytatu w czołówce znalazły się odniesienia w przeglądach prasy, cytaty dotyczące polskiej polityki oraz przedstawiające rankingi i sondaże. Wśród 1088 powołań poświęconych polityce 481 odnosiło się do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Media rzadziej podejmowały tematy afer – jedyną szerzej opisywaną sprawą była afera związana z fotografowaniem się pielęgniarek z noworodkami w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach.

Rywalizacja pomiędzy Gazetą Wyborczą a Rzeczpospolitą trwa przez cały rok. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy, jak Gazeta zmniejszała dystans dzielący ją do lidera. W październiku Wyborcza zdetronizowała Rzeczpospolitą i wygrała różnicą 164 materiałów. Jednak oba dzienniki zanotowały spadek liczby cytowań. Może być on spowodowany mocną pozycją Faktu, który od dwóch miesięcy utrzymuje się na czwartym miejscu w rankingu, z comiesięcznym przyrostem liczby cytowań.

Mediami, które z największą częstotliwością korzystały z doniesień innych środków masowego przekazu są TVN 24 i TVP3. Wprost okazał się w październiku najczęściej cytowanym tygodnikiem ogólnopolskim – tym razem z bardzo wysoką liczbą cytowań (266). Kolejne miejsca wśród tygodników zajęły Newsweek oraz Polityka. Pierwsze miejsce wśród tabloidów nadal przypada Faktowi, drugie zaś zajmuje Super Express.

W każdym miesiącu Instytut Monitorowania Mediów analizuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, w których ich autorzy powołują się na doniesienia innych mediów. Badaniu poddawanych jest ok. 500 tytułów prasowych, 7 stacji telewizyjnych oraz wybrane programy 6 rozgłośni radiowych. 

Cały raport jest dostępny na stronie Instytutu Monitorowania Mediów: http://www.instytut.com.pl/raporty.