Media w mediach – analiza cytatów – listopad 2003

Podobnie jak w poprzednich miesiącach wśród najczęściej cytowanych tytułów prasowych liderem pozostaje Rzeczpospolita, na następnych miejscach plasują się: Gazeta Wyborcza oraz Życie Warszawy, które zawdzięcza tak wysoką pozycję w rankingu głównie publikacjom dotyczącym afery korupcyjnej w polskiej armii. Najczęściej cytowanymi stacjami telewizyjnymi, były TVP 1 i TVN. W rankingu najczęściej cytowanych rozgłośni radiowych na pierwszej pozycji uplasowało się Radio Zet. W zestawieniu stron internetowych, zdecydowanym liderem od trzech miesięcy pozostaje Onet.pl, na drugim miejscu zaś plasuje się Presserwis.

 

W analizowanym okresie dziennikarze z największą częstotliwością informowali na temat sytuacji politycznej w Polsce i za granicą – w tym kontekście powoływano się przede wszystkim na Rzecz-pospolitą, Radio Zet i PR 3 PR.

 

TVP 1 i TVN były najczęściej cytowane w kontekście spraw politycznych i afer korupcyjnych. W listopadzie bardzo dobry wynik zanotowało Życie Warszawy. Jest to efekt dużej popularności afery korupcyjnej w polskiej armii, którą wykryli dziennikarze tego dziennika. W poprzednich miesiącach Życie Warszawy znajdowało się odpowiednio na 4 miejscu we wrześniu i na 5 – w październiku.

 

Wśród gazet powołujących się na doniesienia innych środków masowego przekazu zdecydowanym liderem pozostają Gazeta Wyborcza oraz Trybuna, wśród rozgłośni radiowych – PR 1 PR i PR 3 PR, a wśród stacji telewizyjnych – TVN24 oraz TVP 1.

 

Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, w których cytuje się lub powołuje na doniesienia, które pierwotnie pojawiły się w innych środkach przekazu. Badaniu poddano 400 tytułów prasowych, 6 stacji telewizyjnych oraz wybrane programy 5 rozgłośni radiowych.