IMM z TNS OBOP

Dostępna na platformie usługa IMM dokładnie określa wielkość widowni programów telewizyjnych zgromadzonych w wyniku monitoringu. Dane telemetryczne, podawane w tysiącach, zawierają informacje o liczbie widzów w podziale na miejsce zamieszkania, płeć, wiek i wykształcenie. Liczba oglądających określoną stację telewizyjną prezentowana jest każdorazowo dla konkretnej minuty transmisji. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają szczegółową analizę siły przekazu w dokładnie zdefiniowanej grupie odbiorców.

Informacje o oglądalności mają szerokie zastosowanie przy badaniu efektywności działań PR. Pozwalają ocenić skuteczność kampanii i na bieżąco weryfikować jej założenia. Mogą być porównywane z analizami dotyczącymi sponsoringu oraz reklamy, przez co pozwalają na podsumowanie efektów prowadzonych działań informacyjnych oraz marketingowych.

„Dzięki zakupowi danych z TNS OBOP wprowadziliśmy na platformę IMM dane telemetryczne o istotnej wartości praktycznej. Nie mam wątpliwości, że będzie to przydatne narzędzie w pracy specjalistów ds. PR, które przyczyni się do dokładniejszych pomiarów efektów działań informacyjnych.” – podsumowuje Paweł Sanowski, Prezes Zarządu IMM.

„Nowa usługa pozwala za pomocą danych telemetrycznych precyzyjnie zmierzyć dotarcie kampanii PR do poszczególnych grup telewidzów. W efekcie otrzymujemy możliwość porównywania i analizy efektywności telewizyjnych kampanii reklamowych, sponsoringowych i PR w oparciu o jednolite narzędzie badawcze” – komentuje Dariusz Rocki, Główny Specjalista ds. Obsługi Klienta Telemetrycznego TNS OBOP.

Nowa usługa jest dostępna w IMM od 1 lipca 2009 roku.

 

Instytut Monitorowania Mediów jest największą firmą monitorująca media w Polsce. Wyszukuje informacji w 87 stacjach telewizyjnych i radiowych, co plasuje ją na pierwszym miejscu w branży. IMM dostarcza wyniki monitoringu i analizy najbardziej wymagającym klientom, w tym prawie wszystkim agencjom zrzeszonym w ZFPR. Ponadto, od 2002 roku jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia FIBEP.