IMM na rzecz Wiosek Dziecięcych SOS

1 września 2005 roku Instytut Monitorowania Mediów podpisał partnerską umowę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Współpraca obejmie prowadzenie przez IMM stałego monitoringu prasy i wyszukiwania materiałów dotyczących działalności stowarzyszenia oraz szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce. Przy okazji akcji lub kampanii organizowanych przez Stowarzyszenie IMM będzie dodatkowo, przez ustalony okres, monitorować również radio i telewizję.

„Mamy nadzieję, że nasza pomoc dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce pomoże tej organizacji w planowaniu akcji pomocy dzieciom, a także w rozwoju i ocenie podejmowanych w tej kwestii działań w Polsce” – mówi Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający Instytutu Monitorowania Mediów.

„28 tysięcy dzieci w Polsce czeka na nowy dom i rodzinę. Dzięki mediom docieramy do wszystkich, którzy wraz z nami mogą pomóc tym dzieciom, a dzięki monitoringowi mediów będziemy wiedzieli, jak nasza działalność jest przedstawiana i postrzegana” – mówi Elżbieta Janczur, dyrektor krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Współpraca IMM i Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce kontynuuje realizację zapoczątkowanej w 2002 roku strategii CSR (corporate social responsibility).

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce otacza opieką dzieci osierocone lub opuszczone przez rodziców, tworząc dla nich rodziny zastępcze, w których dzieci znajdują nowy dom i prawdziwe dzieciństwo. W Polsce istnieją cztery Wioski: w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach oraz w Karlinie koło Koszalina. Wioska Dziecięca SOS to nazwa zwyczajowa, przyjęta dla osiedla, które składa się z 12 – 14 domków. Każdy dom zamieszkuje oddzielna rodzina, która ma swój, odrębny charakter: Mama SOS lub Rodzice SOS i 6-8 dzieci. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi w Polsce rodzinne pogotowia opiekuńcze: „Puchatek” w Biłgoraju i „Sindbad” w Ustroniu. Obecnie pod opieką Wiosek Dziecięcych SOS pozostaje 400 dzieci i młodzieży.