IMM i PRoto wygrali w sądzie z Markiem Woźniakiem

W wyroku Sąd stwierdził, że listy rozsyłane w latach 2004-2006 przez Marka Woźniaka do osób z listy InternetPR, zawierały wypowiedzi naruszające dobra osobiste IMM i PRoto. Ponadto nie były one poparte dowodami i miały charakter pomówień. W ocenie Sądu szczególnie naganne jest, że niektóre informacje rozsyłane do członków listy dyskusyjnej, które nie były prawdziwe, były bardzo łatwe do wyjaśnienia z IMM-em i PRoto. Marek Woźniak nie udowodnił, że działania IMM i PRoto naruszyły zasady obrotu gospodarczego, a jego zarzuty miały charakter zniesławiający i obraźliwy. O naruszeniu dóbr osobistych IMM i PRoto świadczą nie tylko wypowiedzi Marka Woźniaka, ale także sposób ich upublicznienia.

W treści wyroku Sąd zobowiązał Marka Woźniaka do opublikowania na liście InternetPR następującego oświadczenia:

„W niniejszym liście, który kieruje na listę InternetPR – do wszystkich jej odbiorców, chciałbym oświadczyć, iż podawane przeze mnie informacje o rzekomym manipulowaniu listą InternetPR przez Instytut Monitorowania Mediów i PRoto są nieprawdziwe. To samo dotyczy stawianych przeze mnie zarzutów bezprawnego i nieetycznego promowania wortalu PRoto.pl.”

Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz IMM oraz PRoto zwrot kosztów postępowania w sprawie oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W załączeniu wyrok wraz z uzasadnieniem

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje prawie 900 tytułów prasowych, 84 stacje telewizyjne i radiowe oraz polskie zasoby Internetu. Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 80 firm monitorujących media z kilkudziesięciu krajów. Od 2002 r. Instytut Monitorowania Mediów wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu. IMM jest twórcą portalu PRoto.pl oraz właścicielem rumuńskiej spółki monitorującej media www.mediatrust.ro.

Treść komunikatu została zmieniona. W poprzedniej wersji błędnie podano nazwę funkcji, sprawowanej przez Marka Woźniaka. Za błąd przepraszamy.