II tura wyborów: analiza obecności kandydatów w mediach

Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że w okresie kampanii wyborczej przed drugą turą głosowania (29.06-9.07.2020) pojawiło się 12 282 publikacji w kontekście wyborów prezydenckich 2020 dotyczących Andrzeja Dudy we wszystkich mediach tradycyjnych (prasa, telewizja oraz radio) o wysokości ekwiwalentu reklamowego ponad 218 mln złotych. Liczba wzmianek nt. Rafała Trzaskowskiego to 11 354 publikacji o łącznej wartości reklamowej na poziomie 199 mln złotych.  

 

PRASA

 

Wynik analizy monitoringu mediów prasowych z ostatnich dwóch tygodni to 1 625 publikacji o urzędującym Prezydencie Andrzeju Dudzie z dotarciem wynoszącym 68,2 mln kontaktów i wartości reklamowej (AVE) na poziomie 46 mln złotych. W analogicznym okresie informacje o Rafale Trzaskowskim i jego programie pojawiły się w prasie 1 368 razy, z dotarciem wynoszącym 54,4 mln kontaktów i ekwiwalentem reklamowym 35,5 mln złotych. Różnica w dotarciu z przekazem mediowym kandydatów wynosi 13,8 mln potencjalnych kontaktów, a różnica w wartości reklamowej wynosi 18,9 mln złotych.

 

 

5 najaktywniejszych redakcji prasowych

 

Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni o Andrzeju Dudzie najczęściej pisały kolejno: Gazeta Wyborcza (55 publikacji), Super Express (39), Nowa Trybuna (37), Nasz Dziennik (35) oraz Dziennik Bałtycki (35).

 

O Rafale Trzaskowskim najczęściej pisały: Gazeta Wyborcza (42 publikacji), Gazeta Polska (33), Super Express (32), Dziennik Bałtycki (30) oraz Nasz Dziennik (28).

 

 

TELEWIZJA

 

Stacje telewizyjne wyemitowały łącznie 479 godzin materiałów, w których pojawia się wzmianka o Andrzeju Dudzie w kontekście wyborów o dotarciu ponad 605 mln kontaktów i o wartości AVE ponad 131 mln złotych. Z kolei 447 godzin materiałów z dotarciem 552 mln (AVE: 124 mln złotych) dotyczyło Rafała Trzaskowskiego. Powyższe wyniki to efekt 3 743 publikacji telewizyjnych dotyczących obecnego Prezydenta i 3 522 publikacji na temat jego kontrkandydata. Różnica w dotarciu z przekazem mediowym kandydatów wynosi ponad 52,9 mln potencjalnych kontaktów, natomiast wartość reklamowa różni się o 7 mln złotych.

 

 

5 najaktywniejszych stacji telewizyjnych

 

O Andrzeju Dudzie najczęściej mówiono na antenie następujących stacji telewizyjnych: TVN 24 (578 materiałów), TVP Info (529), TVN 24 Biznes i Świat (416), Polsat News (371) oraz Polsat News 2 (172).

 

O Rafale Trzaskowskim najczęściej mówiono na antenie: TVN 24 (558), TVP Info (497), Polsat News (378), TVN 24 Biznes i Świat (369) oraz Polsat News 2 (162).

 

 

RADIO

 

Różnicę w liczbie publikacji o kontrkandydatach można zaobserwować także w przekazach radiowych. Łączny czas antenowy poświęcony obecnemu Prezydentowi wyniósł 182 godziny, co przełożyło się na poziom dotarcia powyżej 506 mln kontaktów i ekwiwalent reklamowy (AVE) w wysokości 41 mln złotych. Czas radiowy Rafała Trzaskowskiego za ten sam okres to 173 godziny z dotarciem 453 mln kontaktów i wynikiem AVE 39 mln złotych. Różnica w dotarciu z przekazem mediowym kandydatów wynosi ponad 53 mln potencjalnych kontaktów, wartość reklamowa natomiast różni się na poziomie 1,1 mln złotych.

 

 

5 najaktywniejszych stacji radiowych

 

O Andrzeju Dudzie najczęściej mówiono na antenie stacji radiowych: Radio TOK FM (272 materiały), Polskie Radio 24 (255), Program 1 Polskiego Radia (254), Radio ZET (111) i Radio RMF FM (110).

 

O programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego najczęściej mówiono na antenie: Polskiego Radio 24 (280), Program I Polskiego Radia (268), Radio TOK FM (250), Program 3 Polskiego Radia (123) oraz Radio ZET (95).

 

 

Dotarcie informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym, a więc o jego szacunkowym zasięgu.

 

Do pobrania:

 

 


 

Korzystanie z danych zebranych przez Instytut Monitorowania Mediów, w tym wykorzystanie wykresu graficznego i publikacja materiału dopuszczalne jest pod warunkiem następującego oznaczenia źródła:

 

  • W przypadku mediów elektronicznych – poprzez umieszczenie w artykule aktywnego linku do źródła lub strony głównej (imm.com.pl) oraz umieszczenia pełnej nazwy autora tj. „Instytut Monitorowania Mediów IMM”.
  • W przypadku mediów tradycyjnych – poprzez umieszczenie informacji: „źródło: Instytut Monitorowania Mediów IMM”.

 

 

Kontakt dla mediów:

Sylwia Dobkowska
Kierownik Działu PR & Marketingu
@:  sdobkowska@imm.com.pl
kom.: +48 502 422 574