Co łączy Kancelarię Prezydenta, MSZ i TVP?

 

Od połowy kwietnia 2008 roku Instytut Monitorowania Mediów wygrał wszystkie przetargi na prowadzenie monitoringu mediów, w których startował, w tym dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Telewizji Polskiej. Podpisał również umowę z Kancelarią Prezydenta RP.

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych została zawarta 15 kwietnia br. na okres 12 miesięcy. Kryterium wyboru była najniższa cena usług. W ramach kontraktu, poza prowadzeniem stałego monitoringu prasy i telewizji, IMM tworzy specjalny przegląd informacji ukazujących się w mediach oraz wyszukuje i tłumaczy informacje z prasy zagranicznej. Wartość usługi zależy od liczby ukazujących się materiałów.

Przetarg na monitoring mediów organizowany przez Kancelarię Prezydenta dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z przyczyn formalnych, został unieważniony w pierwszej połowie maja br. Jednak najniższa cena jaką w złożonej ofercie zaproponował Instytut Monitorowania Mediów, umożliwiła podpisanie rocznego kontraktu, bez ponownego rozpisywania procedury przetargowej. W ramach tej umowy IMM prowadzi stały monitoring wszystkich mediów według zamówionych haseł. Wartość kontraktu to 4500 zł netto/miesiąc.

Rozstrzygnięcie przetargu na monitoring mediów dla Ministerstwa Gospodarki nastąpiło w połowie czerwca br. IMM wygrał przetarg na dwie części (z trzech): monitoring prasy regionalnej i monitoring prasy popołudniowej. Umowa o współpracy obowiązuje od 01.07.2008. Zgodnie z jej zapisami IMM będzie realizował usługę do 31 grudnia 2009 r. Wartość kontraktu to 3000 zł netto/miesiąc.

Wyniki przetargu nieograniczonego na realizację monitoringu mediów dla TVP zostały ogłoszone 30 lipca br. Kryterium wyboru była cena usług. Również w tym wypadku najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Instytut Monitorowania Mediów. W ramach kontraktu IMM będzie prowadził monitoring prasy oraz Internetu według zamówionych haseł, a wyniki monitoringu udostępniał poprzez platformę internetową. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat. Miesięczna wartość kontraktu to 4500 zł/miesiąc.

W 2008 r. IMM kontynuuje bardzo dynamiczny rozwój. W 2007 roku wzrost sprzedaży wyniósł ok. 36% w stosunku do roku poprzedniego. Aktualnie większość agencji public relations korzysta z serwisu IMM, w tym prawie wszystkie zrzeszone w Związku Firm Public Relations (wg informacji opublikowanej na stronie ZFPR, IMM obsługuje 25 z 27 agencji PR należących do tej organizacji).

Świetne wyniki spółki zaowocowały także nowymi inwestycjami – w kwietniu br. IMM kupił rumuńską firmę monitorującą media MediaTrust.

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje prawie 900 tytułów prasowych, 84 stacje telewizyjne i radiowe oraz polskie zasoby Internetu. Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 80 firm monitorujących media z kilkudziesięciu krajów. Od 2002 r. Instytut Monitorowania Mediów wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu. IMM jest twórcą portalu PRoto.pl oraz właścicielem rumuńskiej spółki monitorującej media www.mediatrust.ro.