Bossowie polskiej gospodarki – kwiecień 2006

W kwietniu 2006 roku odnotowano 394 materiały prasowe, 24 – radiowe i 46 telewizyjnych, które zawierały one cytaty lub wzmianki o szefach największych firm w Polsce. Osobą najczęściej pojawiającą się w tych materiałach był Cezary Stypułkowski, prezes PZU (64 przekazy). Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli: Igor Chałupec, szef PKN Orlen (55) i Andrzej Podsiadło, prezes PKO BP (39). O Cezarym Stypułkowskim informowano najczęściej w materiałach na temat zainteresowania PZU kupnem Banku BPH. Nazwisko Igora Chalupeca pojawiało się przede wszystkim w kontekście prezentacji strategii PKN Orlen, inwestycji firmy i zagadnień z branży paliwowej. Andrzeja Podsiadłę wymieniano natomiast głównie przy okazji omawiania planów kierowanego przez niego banku w kontekście fuzji Pekao SA z BPH.

Najwięcej prasowych cytatów i wzmianek o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z Pulsu Biznesu – 49. Wśród stacji telewizyjnych pierwsze miejsce pod względem liczby przekazów zajęła TV Biznes – 25, a wśród stacji radiowych – Radio PIN –14. Środki masowego przekazu przytaczały nazwiska szefów firm lub powoływały się na ich wypowiedzi najczęściej wówczas, gdy prezentowały całościowe strategie kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Najwięcej publikacji miało neutralny wydźwięk – 87%. 11% stanowiły przekazy pozytywne, a 2% – negatywne.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw opublikowaną przez Rzeczpospolitą w kwietniu 2005 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).