Bossowie polskiej gospodarki – czerwiec 2006

W czerwcu o szefach największych firm w Polsce ukazało się 1091 materiałów prasowych, 464 – radiowe i 552 telewizyjne. Zawierały one cytaty lub wzmianki o bossach polskiej gospodarki. Wpływ na tak dużą liczbę przekazów miały szeroko komentowane wydarzenia związane z firmami PZU i PGNiG. Osobą najczęściej pojawiającą się w mediach w czerwcu 2006 roku był Jaromir Netzel, prezes PZU (849 przekazów). Kolejne miejsca w rankingu zajęli: Bogusław Marzec, ówczesny prezes PGNiG (429 przekazów) i Igor Chałupec, prezes PKN Orlen (124).

Pomimo zwycięstwa pod względem liczby przekazów, Jaromir Netzel i Bogusław Marzec nie byli najpopularniejsi – publikacje im poświęcone mają w przeważającym stopniu negatywny wydźwięk. Stosunkowo pochlebnie media informowały natomiast o szefie Grupy Lotos Pawle Olechnowiczu oraz o byłym prezesie PKO BP, Andrzeju Podsiadło. Za najpopularniejszą postać medialną spośród bossów 50 największych przedsiębiorstw należy w czerwcu uznać prezesa PKN Orlen Igora Chalupeca, który znalazł się w czołówce wszystkich zestawień.

W doniesieniach o Jaromirze Netzelu dziennikarze komentowali najczęściej kontrowersyjną przeszłość nowego prezesa PZU – Netzel miał być zamieszany w aferę gospodarczą związaną z „praniem brudnych pieniędzy”. Media podkreślały również, że jest to człowiek „znikąd”, nie posiadający doświadczenia zawodowego uprawniającego do kierowania największą polską firmą ubezpieczeniową. Nazwisko Bogusława Marca pojawiało się przede wszystkim w kontekście złożonej przez niego rezygnacji ze stanowiska prezesa PGNiG. Na decyzję tę miały wpływ postawione przez prokuraturę zarzuty niegospodarności, której miał się dopuścić w kierowaniu szczecińską stocznią remontową Gryfia. Natomiast Igora Chalupeca wymieniano najczęściej przy prezentacji strategii spółki PKN Orlen. Nadal omawiano przede wszystkim kwestię zakupu rafinerii w Możejkach.

W czerwcu media zwykle przytaczały nazwiska szefów firm lub powoływały się na ich wypowiedzi wówczas, gdy prezentowały ich przeszłość oraz działalność pozazawodową.
Najwięcej prasowych cytatów i wzmianek o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z Gazety Wyborczej – 101. Wśród stacji telewizyjnych pierwsze miejsce pod względem liczby przekazów zajęła TVN24 – 303, a wśród stacji radiowych – Radio Zet – 69.
Najwięcej publikacji miało neutralny wydźwięk – 54%. 41% stanowiły przekazy negatywne, a 5% – pozytywne.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw opublikowaną przez Rzeczpospolitą w kwietniu 2005 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).